Цени: BLITZ LIGHT® - 15 лева за брой.     Гаранционен срок на модула - 24 (двадесет и четири) месеца !     Без ограничения от това къде и кой е извършил монтажа на модула!    Подробно описание на BLITZ LIGHT® модулите ще намерите
        Предимства на BLITZ LIGHT® : Подобрява възприемчивоста на спиращият автомобил от останалите участници в движението. Намалява риска от ПТП. При задействане на спирачката модула активира 5 последователни премигвания на третата стоп светлина и след това остава включен докато е натисната спирачката на автомобила. Изключително лесен монтаж.
AGS Solutions LTD 2008 - 2016. All rights reserved
e-mail: info@cardrl.eu GSM: 0876/386-331 GSM: 0897/837-220
   Цени: BLITZ LIGHT® - 15 лева за брой.     Гаранционен срок на модула -    24 (двадесет и четири) месеца !    Без ограничения от това къде и кой е извършил       монтажа на модула!    Подробно описание на BLITZ LIGHT®        модулите ще намерите
        Предимства на BLITZ LIGHT® : Подобрява възприемчивоста на спиращият автомобил от останалите участници в движението. Намалява риска от ПТП. При задействане на спирачката модула активира 5 последователни премигвания на третата стоп светлина и след това остава включен докато е натисната спирачката на автомобила. Изключително лесен монтаж.
AGS Solutions LTD 2008 - 2016. All rights reserved
e-mail: info@cardrl.eu GSM: 0876/386-331 GSM: 0897/837-220