Функции на CarDRL5® : Функция “Автоматични дневни светлини” Два независими канала за управление на основните светлини. Избор на сила на светене: 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 100% Политонални звукови сигнали - с избор включени/изключени в работен режим. 5 (пет) програмируеми ДРЛ функции. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимостта от добавяне на допълнителни ключета или бутони. Управление на габаритните светлини, чрез допълнително външно реле. 9 (девет) точки на присъединяване към автомобилната инсталация при пълна функционалност Функция “Follow to home” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез светлинния клаксон на автомобила изцяло според желанието на ползвателя, без допълнителни условия. Функционалност, както при най- новите марки и модели автомобили. Избор на изход за управление - чрез основните светлини / чрез габаритните светлини. Функция “Parking” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез монтираната в автомобила алармена система. Включване на светлините при отключване/заключване на автомобила - в зависимост от свързването. Избор на изход за управление - чрез основните светлини / чрез габаритните светлини.    !!! Всяка една от функциите се управлява самостоятелно от програмното меню   на модула и могат да се използват по избор само една от тях или в  комбинация, изцяло според желанието на ползвателя, и в зависимост от  реализирания монтаж.   Гаранционен срок на модула - 24 (двадесет и четири) месеца ! Без ограничения   от това къде е извършен монтажа.    Подробно описание на CarDRL5® модулите ще намерите
        Предимства на CarDRL5®: Включване и изключване на светлините през деня, напълно автоматично, в зависимост дали двигателя на автомобила работи или не. Предпазва от изтощаване на акумулатора при забравяне на светлините да бъдат изключени ръчно. Разтоварване на фабричната инсталация на автомобила, предпазване на фабричния ключ на светлините от повреда заради непрестанната му ежедневна работа. Увеличаване чувствително живота на автомобилните лампи, при работа с редуцирана мощност или на 100% с плавен старт. Ще Ви предпази от глоба, ако забравите да включите ръчно светлините през деня. Според новите изменения в ЗДвП – 50 лева. Икономия на гориво при използване на светлини с редуцирана мощност за движение през деня. По-малко натоварване върху двигателя  = по-малка консумация на гориво. С минимални електрически загуби при редуциране на мощността на светлините. Модула разполага с интелигентно микропроцесорно управление и последно поколение силови MOSFET ключове за управление на светлините. Работната температура на модула е само с до 10ºС над околната температура. Звукови политонални сигнали за всяка една промяна в състоянието на модула. Богат набор от програмируеми функции, чрез които всеки сам може да персонализира работата на модула по свой уникален начин. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила без необходимостта от добавянето на допълнителни ключета и бутони. Три напълно независими една от друга функции, свободно конфигурируеми от програмното меню на модула. Всичко това при супер компактни размери на модула – 25мм х 60мм х 10мм
AGS Solutions LTD 2008 - 2019. All rights reserved
e-mail: info@cardrl.eu GSM: 0897/837-220
        Функции на CarDRL5® : Функция “Автоматични дневни светлини” Два независими канала за управление на основните светлини. Избор на сила на светене: 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 100% Политонални звукови сигнали - с избор включени/изключени в работен режим. 5 (пет) програмируеми ДРЛ функции. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимостта от добавяне на допълнителни ключета или бутони. Управление на габаритните светлини, чрез допълнително външно реле. 9 (девет) точки на присъединяване към автомобилната инсталация при пълна функционалност Функция “Follow to home” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез светлинния клаксон на автомобила изцяло според желанието на ползвателя, без допълнителни условия. Функционалност, както при най-новите марки и модели автомобили. Избор на изход за управление - чрез основните светлини / чрез габаритните светлини. Функция “Parking” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез монтираната в автомобила алармена система. Включване на светлините при отключване/заключване на автомобила - в зависимост от свързването. Избор на изход за управление - чрез основните светлини / чрез габаритните светлини. !!! Всяка една от функциите се управлява самостоятелно от програмното меню на модула и могат да се използват по избор само една от тях или в комбинация, изцяло според желанието на ползвателя, и в зависимост от реализирания монтаж. Гаранционен срок на модула - 24 (двадесет и четири) месеца ! Без ограничения от това къде е извършен монтажа.   Подробно описание на CarDRL5® модулите ще намерите
        Предимства на CarDRL5®: Включване и изключване на светлините през деня, напълно автоматично, в зависимост дали двигателя на автомобила работи или не. Предпазва от изтощаване на акумулатора при забравяне на светлините да бъдат изключени ръчно. Разтоварване на фабричната инсталация на автомобила, предпазване на фабричния ключ на светлините от повреда заради непрестанната му ежедневна работа. Увеличаване чувствително живота на автомобилните лампи, при работа с редуцирана мощност или на 100% с плавен старт. Ще Ви предпази от глоба, ако забравите да включите ръчно светлините през деня. Според новите изменения в ЗДвП – 50 лева. Икономия на гориво при използване на светлини с редуцирана мощност за движение през деня. По-малко натоварване върху двигателя  = по- малка консумация на гориво. С минимални електрически загуби при редуциране на мощността на светлините. Модула разполага с интелигентно микропроцесорно управление и последно поколение силови MOSFET ключове за управление на светлините. Работната температура на модула е само с до 10ºС над околната температура. Звукови политонални сигнали за всяка една промяна в състоянието на модула. Богат набор от програмируеми функции, чрез които всеки сам може да персонализира работата на модула по свой уникален начин. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила без необходимостта от добавянето на допълнителни ключета и бутони. Три напълно независими една от друга функции, свободно конфигурируеми от програмното меню на модула. Всичко това при супер компактни размери на модула – 25мм х 60мм х 10мм
AGS Solutions LTD 2008 - 2019. All rights reserved
e-mail: info@cardrl.eu GSM: 0897/837-220