Функции на Photon2®Minus : Функция “Автоматични светлини” Два независими силови канала за управление на основните светлини. Политонални звукови сигнали - с избор включени/изключени в работен режим. 3 (три) програмируеми функции. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимостта от добавяне на допълнителни ключета или бутони. Настройка на напрежението на стартиране на модула - 12.6V - 13.3V Управление на габаритните светлини, чрез вграден силов ключ в модула. Фото сензор за определяне на околната осветеност - функция Ден/Нощ. 9 (девет) точки на присъединяване към автомобилната инсталация при пълна функционалност. Функция “Parking” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез монтираната в автомобила алармена система. Включване на светлините при отключване/заключване на автомобила - в зависимост от свързването. С функция Ден/Нощ - включва светлините само ако чрез фото-сензора си, модула установи, че е тъмно! Избор на изход за управление – къси светлини и/или габаритни светлини. Функция “Follow to Home” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез светлинния клаксон на автомобила. !!! Всяка една от функциите се управлява самостоятелно от програмното меню на модула, и могат да се използват по избор само една от тях или в комбинация, изцяло според желанието на ползвателя и в зависимост от  реализирания монтаж. Гаранционен срок на модула - 24 (двадесет и четири) месеца ! Без ограничение от това къде е извършен монтажа на модула.      Подробно описание на Photon2®Minus модулите ще намерите  
       Предимства на Photon2®Minus : Включване и изключване на светлините през деня, напълно автоматично, в зависимост дали двигателя на автомобила работи или не. Предпазва от изтощаване на акумулатора при забравяне на светлините да бъдат изключени ръчно. Разтоварване на фабричната инсталация на автомобила, предпазване на фабричния ключ на светлините от повреда, заради непрестанната му ежедневна работа. Увеличаване чувствително живота на автомобилните лампи, при работа с редуцирана мощност или на 100% с плавен старт. Ще Ви предпази от глоба, ако забравите да включите ръчно светлините през деня. С минимални електрически загуби при редуциране на мощността на светлините. Модула разполага с интелигентно микропроцесорно управление и последно поколение силови MOSFET ключове за управление на светлините. Работната температура на модула е само 10ºС над околната температура. Звукови политонални сигнали за всяка една промяна в състоянието на модула. Богат набор от програмируеми функции, чрез които всеки сам може да персонализира работата на модула по свой уникален начин. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимостта от добавянето на допълнителни ключета и бутони. !!! НОВО - Сега вече и с два режима на работа - при разширения режим на работа, модулът може да управлява през деня дългите светлини с намалена мощност, а през тъмната част на денонощието късите и габаритните светлини на автомобила на пълна мощност, чрез допълнителни външни релета. Избора на режим на работа става от програмното меню на модула.
AGS Solutions LTD 2008 - 2019. All rights reserved
e-mail: info@cardrl.eu GSM: 0897/837-220
        Функции на Photon2®Minus : Функция “Автоматични светлини” - Два независими силови канала за управление на основните светлини. Политонални звукови сигнали - с избор включени/изключени в работен режим. 3 (три) програмируеми функции. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимостта от добавяне на допълнителни ключета или бутони. •  Настройка на напрежението на стартиране на модула - 12.6V - 13.3V Управление на габаритните светлини, чрез вграден силов ключ в модула.   Фото сензор за определяне на околната осветеност - функция Ден/Нощ 9 (девет) точки на присъединяване към автомобилната инсталация при пълна функционалност. Функция “Parking” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез монтираната в автомобила алармена система. Включване на светлините при отключване/заключване на автомобила - в зависимост от свързването. С функция Ден/Нощ - включва светлините само ако чрез фото-сензора си, модула установи, че е тъмно! Избор на изход за управление – къси светлини и/или габаритни светлини. Функция “Follow to Home” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди. Управление на функцията чрез светлинния клаксон на автомобила. !!! Всяка една от функциите се управлява самостоятелно от програмното меню на модула, и могат да се използват по избор само една от тях или в комбинация, изцяло според желанието на ползвателя и в зависимост от  реализирания монтаж.   Гаранционен срок на модула - 24 (двадесет и четири) месеца ! Без ограничение от това къде е извършен монтажа на модула.      Подробно описание на Photon2®Minus модулите ще намерите
        Предимства на Photon2®Minus : Включване и изключване на светлините през деня, напълно автоматично, в зависимост дали двигателя на автомобила работи или не. Предпазва от изтощаване на акумулатора при забравяне на светлините да бъдат изключени ръчно. Разтоварване на фабричната инсталация на автомобила, предпазване на фабричния ключ на светлините от повреда, заради непрестанната му ежедневна работа. Увеличаване чувствително живота на автомобилните лампи, при работа с редуцирана мощност или на 100% с плавен старт. Ще Ви предпази от глоба, ако забравите да включите ръчно светлините през деня. С минимални електрически загуби при редуциране на мощността на светлините. Модула разполага с интелигентно микропроцесорно управление и последно поколение силови MOSFET ключове за управление на светлините. Работната температура на модула е само 10ºС над околната температура. Звукови политонални сигнали за всяка една промяна в състоянието на модула. Богат набор от програмируеми функции, чрез които всеки сам може да персонализира работата на модула по свой уникален начин. Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимостта от добавянето на допълнителни ключета и бутони. !!! НОВО - Сега вече и с два режима на работа - при разширения режим на работа, модулът може да управлява през деня дългите светлини с намалена мощност, а през тъмната част на денонощието късите и габаритните светлини на автомобила на пълна мощност, чрез допълнителни външни релета. Избора на режим на работа става от програмното меню на модула.
AGS Solutions LTD 2008 - 2019. All rights reserved
e-mail: info@cardrl.eu GSM: 0897/837-220